Sběr musí dál pokračovat!

přes e-maily a infolinku se k nám dostávají informace, že poslední podepsané archy nejsou potřeba. Není tomu tak, stále jsme nedosáhli hranice 50 000 podpisů !!!! 

Každá pomocná ruka, každý hlas, každý podpis je potřeba!!

Prosíme tedy všechny, kteří mají 1-2-5 podpisů na archu nebo více podepsaných archů u sebe, abyste neváhali a podpisy co nejdříve odeslali. Poslední podpisy je možné odevzdávat na kontaktních místech do neděle 18 hodin.

KAŽDÝ PODPIS ROZHODUJE!

Posílejete podpisy, dovezte, popř. pošlete ČD kurýrem, odevzdávejte podpisy na sběrná místa v Praze nebo na stánek v Brně na rohu České a Joštovy. Na každém podpisu bude hodně zalezet.

Nenechte se odradit, mohlo by se stát, že právě kvůli Vami neodeslanému jedinnému podpisu se vše nepodari…

Děkujeme všem, kteří to nevzdávají a aktivně se zapojují.

Petr Kratochvíl

Author

Petr Kratochvíl

Občanský aktivista a dnes již bývalý reprezentant místní samosprávy v jedné nejmenované vesničce na Kladensku. Snažím se iniciovat i organizovat řadu akcí v naší obci a vůbec se všemožně starat aby neupadala. Od různých sázení stromů a akcí Z po bály, soutěže i sportovní klání - popravdě nevím, kam skočit dřív, vím jen, že skákat se musí! V naší obci jsem také kronikářem a psaní obecně mě hrozně baví. I to je jedním z důvodů, proč pravidelně přispívám právě sem.