Pokyny k petici

Navrhnout kandidáta pro první přímé volby hlavy našeho státu bude moci buď 20 poslanců nebo 10 senátorů nebo 50 tisíc občanů v petici. Česká legislativa nepřipouští elektronickou petici. Je nezbytné dodat vytištěné a vyplněné petiční archy s vlastnoručními podpisy. Je třeba vyplnit všechny požadované údaje. Pro odeslání petičního archu není nezbytně nutné vyplnit všech deset řádků.

Voličem je občan/občanka starší 18 let nebo osoba, která dovrší druhého dne prezidentských voleb 18. rok věku – tedy podepsat tuto petici může i nyní nezletilá osoba.

  • Občané mohou podepsat petice i několika různých kandidátů současně
  • Vyplňujte všechny údaje, nepoužívejte zkracovací značky a opakovací znaménka.
  • Údaje prosím pište čitelně tiskacím písmem modrou či černou barvou.
  • Názvy nezkracujte.
  • Adresa trvalého bydliště musí být shodná s adresou uvedenou v občanském průkazu.
  • Petici je nutno vyplňovat odpovědně a správně.
  • Petiční archy budou podrobeny namátkové kontrole.
  • Petici vytiskněte na čistý kancelářský papír
Petr Kratochvíl

Author

Petr Kratochvíl

Občanský aktivista a dnes již bývalý reprezentant místní samosprávy v jedné nejmenované vesničce na Kladensku. Snažím se iniciovat i organizovat řadu akcí v naší obci a vůbec se všemožně starat aby neupadala. Od různých sázení stromů a akcí Z po bály, soutěže i sportovní klání - popravdě nevím, kam skočit dřív, vím jen, že skákat se musí! V naší obci jsem také kronikářem a psaní obecně mě hrozně baví. I to je jedním z důvodů, proč pravidelně přispívám právě sem.