Úvod

Občanské hnutí na podporu zvolení Ivana Zemanová prezidentkou

Hnutí na podporu Ivana Zemanová prezidentkou se bude šířit občanskou cestou od úst k ústům, od počítače k počítači, nikoli volební kampaní od billboardu k billboardu. Věříme, že zájem lidí, jejich aktivita a tvořivost znamená víc než volební miliony. Přímá volba prezidenta představuje jedinečnou příležitost k lepšímu uspořádání věcí veřejných v naší zemi. Můžeme ji využít – anebo zahodit. Záleží to jen na nás. Budeme mít takovou prezidentku či prezidenta, jakého si zasloužíme. My věříme, že změna je možná. Proto podporujeme paní Ivana Zemanová.

christina-wocintechchat-com-SJvDxw0azqw-unsplash
christina-wocintechchat-com-RvIDScoR4Dw-unsplash

Úvodní slovo

 Ivana Zemanová má potenciál proměnit pojem občanská společnost svými skutky v realitu. Svým životem, prací a zásadami vytvořila známý obraz, který je právě v této náročné době schopen dát důstojnou tvář rámům ministerských kanceláří, čelním stěnám školních tříd, projasnit prostředí nemocnic, stejně jako domovů seniorů. Má přirozený dar odhlehčit tvrdý mediální svět. Svým nadhledem má co říci těm, co tvrdě pracují, stejně jako těm, kteří si neví rady jak dál. Umí předávat víru v život a naději v budoucnost.

Co můžete udělat vy?

Sířit myšlenku správnosti občanské kandidatury na prezidenta, založenou na přímé volbě a přijetí vlastní aktivity, tvořivosti a odpovědnosti každého z nás za proměnu politické situace
Máte-li možnost poskytnou veřejné místo pro sběr podpisů, zviditelnění petice a výměnu informací, tak napište své možnosti
Sířit zprávu o kandidatuře paní Ivana Zemanová osobní cestou i elektronicky a stále sbírat podpisy, šířit petici podporující její kandidaturu na prezidentku
Vyvěsit petici či výzvu k podpisu petice na veřejné místo, vytvářet regionální a lokální podpůrné týmy a stále vytvářet nové, aktivní občanské přístupy či kulturní projekty k podpoře její kandidatury
Previous
Next

Rozhodnete-li se přidat k podpoře kandidatury paní  Ivana Zemanová, nepomůžete jí, ale především sobě a svým dětem. Pomůžete začít uskutečňovat podstatnou změnu politického obsahu i kultury. Jakkoli slovo „změna“ bylo již mnohokrát politicky vyprázdněno a zneužito, není důvod se o ni přestat snažit. Změnu nemůže uskutečnit sám ani sebelepší politik, ale může to dokázat s naší pomocí. Bude-li nás dost, vyhrajeme, i když současný politický systém bude klást velké překážky.

Novinky