Pochod

Zahoďme svoje ostychy a s radostnou náladou, pro dobrou věc, jako jedna RODINA

vezměme do rukou zbraně v podobě radosti, víry, spolupráce, vzájemné podpory, humoru a vtipu, protože jedině radost a naděje, roztříští smutek a úzkost lidí naší doby a plně působí proti nadutosti, pokrytectví, aroganci.

PRAŽÁCI , ČEŠI a MORAVANÉ
SPOLUOBČANÉ ,PŘÁTELÉ, KAMARÁDI , BRATŘI A SESTŘIČKY !!!

 Pojďme společně a dotáhněme celou věc do zdárného konce.

„Změnou můžeme být jedině my sami“.

Vaší kreativitě a tvořivosti se meze nekladou,přijďte se svými vlastnoručně # vyrobenými transparenty,přenosnými billboardy, se svým zpěvem, hrou, tancem, # nástroji, bubínky a jinými zvukovými efekty které můžou podnítit veřejnost k # novému nápadu a hlubšímu zájmu. Naše kroky můžou být výzvou k aktivnímu konání a krokům v životě dalších lidí a # k pochopení ,že je třeba naplno využít příležitosti, která k člověku přichází. Nedovolme sklouznout do další nečinnosti a nedokázat využít tak zásadní příležitost, jaká se nám všem naskytla, příležitosti pro nalezení eticky čisté cesty vývoje. Nová další podobná příležitost už vůbec nemusí přijít, příležitost trvá, pouze pokud jsme ve hmotě. Nebojte se vzít ani kočárky, pomůžeme si vzájemně. Vezměte s sebou podpisové archy, kdo nemá, obdrží na místě.

Petr Kratochvíl