Proč jsem přijala kandidaturu na prezidentku/prezidenta České republiky

Vážení přátelé,
v minulých dnech jsem se po úvaze rozhodla vyslyšet přání rostoucího počtu lidí, abych rozšířila řady kandidátů, kteří se ucházejí o úřad hlavy státu. Vedlo mě k tomu několik důvodů.

  1. Jsem přesvědčena, že tuto funkci má zastávat člověk, který bude za všech okolností obhajovat nadstranickost a vždy zohledňovat zájmy celé společnosti, nikoli jen jedné její části.
  2. Přímá volba je jedinečnou příležitostí k tomu, aby si občanská společnost zvolila ze svých řad osobnost, přinášející ideje, které současné společnosti scházejí. Pokud se tak nestane, zůstane tento způsob volby pro občany zmarněnou příležitostí.
  3. Tato volba nabízí všem lidem, aby se aktivně zapojovali nejenom tím, že k ní přijdou, ale už v době jí předcházející. Aby diskutovali mezi sebou, co by měla zosobňovat hlava státu a jaké by měla mít vlastnosti. Aby sami hledali možnosti, jak svá přání naplňovat. Tak se mohou spolupodílet na věcech veřejných.
  4. Je možné ukázat, že v kampani nejsou nutné investované miliony, ale aktivita lidí.
  5. Chci období předvolebního času i případného výkonu prezidentské funkce využít k otevření prostoru k rozhovorům a hledání programů a postupů, které by mohly vést k proměnně současné situace. Jsem přesvědčena, že změna je možná.

Z těchto důvodů jsem se rozhodla vstoupit mezi ostatní kandidáty a obohatit kampaň o tyto nové akcenty.
Vaše Ivana Zemanová

Petr Kratochvíl